Zarb-e-Kaleem Archive

Islam Aur Musalman – Subah

Islam Aur Musalman – Subah (Dawn) Ye Sehar Jo Kabhi Farda Hai Kabhi Hai Amroz Nahin Maloom Ke Hoti Hai Kahan Se Paida The morn (morning) that shifts so soon tomorrow new, Whence it comes …